การสังเกตลักษณะสกุลไก่พม่าชั้นสูง

ไก่ชนพม่า หลายท่านคงเคยได้ยินเกี่ยวกับสายพันธ์ไก่ที่เล่าขานกันมานานตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนเรศวร ที่จากข้อมูลทางประวัติสายพันธุ์  ไก่พม่านับว่าเป็นไม้เบื่อไม้เมากับทางไก่ไทยเป็นอย่างมาก มีความโดดเด่นมในเรื่องของความแม่นยำในการออกอาวุธ ขยับเป็นแทง ลักษณะของไก่ก็ดูแตกต่างออกไปจากสายพันธ์ประเภทอื่นเทคนิคในการดูสกุลไก่พม่าไม่ได้ยากอย่างที่คิดสำหรับมือใหม่ ในการเลือก ไก่ชน สังเกตจุดเด่นไม่กี่ประการดังนี้

  1. การดูรูปทรง ในลักษณะของไก่หางหกอกตั้งจะเข้าลักษณะสายพันธ์ไก่พม่า ซึ่งสังเกตได้ไม่ยาก ลำตัวจะมีลักษณะกลมหน่อย แต่ต้องยกเว้นลักษณะการยืนของแม่สะเรียง
  2. สังเกตลักษณะนิสัย ชอบนอนที่สูง เปรียวมาก มีความเป็นไปได้สูงที่จะมีสายพันธ์พม่า
  3. สังเกตน้ำขน ขนไก่พม่าตามลักษณะสายพันธ์จะแบ่งออกเป็นสองกลุ่มใหญ่ๆ ขนดก และกลุ่มที่มีขนน้อย ที่สักเกตได้ชัดเจนคือนำขนจะวาว
  4. ลักษณะเด่นอีกแบบที่บ่งบอกว่าเป็นสายพันธ์พม่าอย่างชัดเจน ให้สังเกตที่เล็บดำ เดือยดำ จะเป็นลักษณะเด่นของไก่พม่าเลือดสูงแท้
  5. ลักษณะของไก่พม่าอีกอย่างให้ดูที่ใบหางจะมีใบหางที่มีก้านใหญ่ และกระดกขึ้นทรงโค้งลงพองาม ขนทางปลายหางจะไม่แหลมเล็ก หางตรง แบบไทย ทางด้านปลายหางแหลม จะเป็นลักษณะไก่พันธ์ผสม แต่ต้องยกเว้นลักษณะการยืนของแม่สะเรียง อย่างที่กล่าวในข้างต้น
  6. ลักษณะดวงตาแววตาของไก่พม่า จะดูสดใส เป็นประกาย และลอยกลอกกลิ้ง ถ้าสังเกตแล้วแววตาดูลึกไม่ใช่ไก่สายพันธ์พม่าอย่างแน่นอน
  7. ลักษณะสีขนตามตัวของไก่พม่าจะเป็นสีแทรกตามตัวเป็นสีเดียวกับสีสร้อยปรากฏชัดเจนแสดงว่าเป็นสายเลือดพม่าสูง

สำหรับเทคนิคการสังเกตสายพันธ์ไก่พม่าเบื้องต้นที่กล่าวมานั้นเป็นลักษณะเด่นบางประการเท่านั้นเซียน พนันไก่ชน หลายท่านอาจจะสังเกตลักษณะอื่นปะกอบด้วย