การเลี้ยงไก่ชนเมื่อไก่มีอายุ 2 – 3 สัปดาห์

สัปดาห์ที่สองถ้าใช้เครื่องกกชนิดที่ใช้ความร้อนจากตัวไก่ต้องลดจำนวนลูกไก่ในเครื่องกกและนำไปกกไว้ในเครื่องกกอันใหม่ในฟาร์มเล่นไก่ชน

ทั้งนี้เพื่อมิให้อุณหภูมิภายในเครื่องกก สูงเกินไป ถ้าใช้เครื่องกกที่ใช้ความร้อนจากตะเกียงหรือหลอดไฟห้า ควรลดอุณหภูมิลง 5 องศา ฟาเรนไฮต์ เมื่อลูกไก่มีอายุประมาณ 8-9 วันควรปลูกฝีป้องกันโรคฝีดาษ เช่นเดียวกันกับระยะต้น ๆยังไม่ควรปล่อยให้ยุงกัดลูกไก่ เพราะระยะนี้ลูกไก่ในฟาร์มเล่นไก่ชน ยังไม่สามารถสร้างภูมิด้านทานโรค ดีเศษได้ แต่จะสร้างภูมิดังกล่าวภายใน 15 วันหลังจากการปลูก ควรเติมน้ำและอาหารประมาณ วันละ 4-5 ครั้ง และแขวนผักสดให้ลูกไก่หัดกระโดดจิกกิน ตอนปลายสัปดาห์ที่สองให้วัคซีน ป้องกันโรคหลอดอักเสบหยอดจมูกลูกไก่ตัวละหนึ่งหยดการให้วัคซีนป้องกันโรคดังกล่าว แต่ละครั้งสามารถป้องกันโรคได้ 3 เดือน

สัปดาห์ที่สาม ควรย้ายลูกไก่ทั้งหมดไปกกในเครื่องกกอันใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิม และลูกไก่ระยะนี้จะใช้พื้นที่ในฟาร์มเล่นไก่ชน 18 ตารางนี้ว/ตัว ถ้ากกลูกไก่ด้วยเครื่องที่ใช้ความร้อนควรลด อุณหภูมิลงอีก 5 องศาฟาเรนไฮต์ในสัปดาห์นี้เครื่องกกควรมีอุณหภูมิประมาณ 85 องศาฟาเรนไฮต์ ถ้าระยะนี้อากาศในตอนกลางวันร้อนควรกกลูกไก่เฉพาะกลางคืนเท่านั้น เพราะลูกไก่ในระยะนี้ เริ่มจะมีขนขึ้นบ้างแล้ว ควรดูแลลูกไก่มิให้จิกกัน ถ้าพบว่าลูกไก่ตัวใดจิกตัวอื่น ควรจับออกมา ตัดปากออกเสียบ้าง ตอนปลายสัปดาห์ที่สาม ควรหยอดวัคซีนป้องกันโรคนิวคลาสเซิลลงใน ช่องจมูกไก่อีกครั้งหนึ่ง