คุณสมบัติของมือน้ำที่ดี

มือน้ำบางคนปิดทองหลังพระ บางคนอาภัพ  เวลามีคนจ้างให้น้ำไก่ในระหว่างที่ไก่กำลังชนกันในยกที่ 2-3 มือน้ำคนที่ให้น้ำอยู่ไม่สามารถช่วยได้  พอเปลี่ยนมือน้ำใหม่ ปรากฎว่าไก่อาการดีขึ้น  ทุกคนต่างก็ตะชื่นชม และให้กำลังใจมือน้ำ แต่ถ้ามือน้ำใหม่เขาให้น้ำ แล้วไปชนในยกต่อไป อาการไม่ดีขึ้น หรือเกิดแพ้ขึ้นมา มือน้ำก็จะเป็นผู้เสียหายแต่เพียงผู้เดียว และก็จะถูกต่อว่าต่างๆนานา เพราะฉะนั้นการให้น้ำไก่ชนควรให้ตั้งแต่ยกแรกจนถึงยกสุดท้ายไปเลย เพราะมือน้ำจะได้รู้สถานการณ์ และแก้สภาพของไก่ได้ถูกต้องทันท่วงที

คุณสมบัติของมือน้ำที่ดี จะต้องไม่เอาเปรียบคู่ต่อสู้ มีความเชื่อมั่นในตัวของตัวเองเสมอ มีความเมตตากรุณาต่อสัตว์เพราะเวลาให้น้ำไก่ จะต้องมีความละเอียดอ่อน และใจรัก ต้องมีจิตใจเป็นนักกีฬาอยู่เสมอ ควบคุมสติอารมณ์ของตัวเองให้ดี ให้อภัยซึ่งกันและกัน จิตใจให้หนักแน่น เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่น ทำใจให้เป็นกลางอยู่ตลอดเวลา และต้องพยายามหาความรู้ หาประสบการณ์ที่แปลกใหม่อยู่ตลอดเวลา

อุปกรณ์สำหรับมือน้ำที่ต้องเตรียม โดยแต่ละครั้งจะเตรียมอุปกรณ์ที่คล้ายกันทุกคน คือ
1. ผ้าอาบน้ำไก่ 1-2 ผืน
2. กาต้มน้ำ
3. เตา – ถ่าน
4. กระเบื้องดินสำหรับประคบ
5. เข็ม – ด้าย สำหรับถักปาก เย็บแผล ไขหัว ทวนหัวไก่ และถ่างตา
6. กรรไกร ใบมีด คีมจับเข็ม
7. ขนไก่  เหมาะสำหรับทวนค่อยๆ หรือยวนคอ หมุนเบาๆเอาเสลดออกจากคอไก่
8. ขนปีกไซ  สำหรับทวนขาขณะปิดตอ (เดือย) เพื่อไม่ให้พลาสเตอร์ รัดขาเกินไป
9. เครื่องรมควันสมุนไพร เพื่อให้ไก่หายเคล็ดขัดยอกหรือคลายความเจ็บปวดลง
10. โต๊ะนั่ง 2 โต๊ะ สำหรับมือน้ำและผู้ช่วยมือน้ำ
11. ผ้าหรือกระสอบปูพื้น
12. สมุนไพรตากแห้ง สำหรับรมควันให้ไก่ขณะพักยกให้น้ำ
13. ใบพลูสดและกระเบื้องประคบลำตัวไก่ ให้หายจากการขัดยอกเจ็บปวด