ธุรกิจพารวย “เลี้ยงไก่ชน”

ไก่ชนอาชีพเสริมรายได้หลัก ปัจจุบันอาชีพเลี้ยงไก่ชนขายเป็นธุรกิจที่กำลังมาแรง นำรายได้สู่ผู้เลี้ยงสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนให้แก่ผู้เลี้ยงปีละนับล้านบาท Continue reading “ธุรกิจพารวย “เลี้ยงไก่ชน””