ธุรกิจพารวย “เลี้ยงไก่ชน”

ไก่ชนอาชีพเสริมรายได้หลัก ปัจจุบันอาชีพเลี้ยงไก่ชนขายเป็นธุรกิจที่กำลังมาแรง นำรายได้สู่ผู้เลี้ยงสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนให้แก่ผู้เลี้ยงปีละนับล้านบาท

ยกตัวอย่างสำหรับผู้ที่กำลังหาแรงบันดาลใจ วันนี้จะมายกตัวอย่างบุคคลผู้ที่สร้างแรงบันดาลใจจากความชอบของตัวเอง อย่างเช่น คุณ อนันต์ เฉลิมพูลทรัพย์ คุณตาวัย 82 ปี
เจ้าของฟาร์มเพรชอนันต์ ถึงแม้เวลาจะผ่านมานานหลายปีแต่คุณลุงก็เป็นแบบอย่างที่ดี ที่เติบโตมาจากอาชีพค้าขายเป็นหลัก และด้วยใจรักในการเลี้ยงไก่พื้นเมืองสายพันธุ์ไก่ชน จึงใช้เวลาส่วนมากในการเลี้ยงไก่ชน ควบคู่ไปกับการพัฒนาพันธุ์ไก่พื้นเมืองสายพันธ์ไก่ชน จนได้ไก่ชนสายพันธุ์ใหม่ที่มีรูปร่างสง่างามตามลักษณะที่ตลาดต้องการ ได้ตั้งชื่อว่าสายพันธุ์ “ก่อยร้อย”

เวลาได้ล่วงเลยไปกว่า 30 ปี อาชีพเสริมที่คุณลุงอนันต์ ได้ลงมือทำบวกกับใจรักได้พัฒนามาเป็นฟาร์มไก่ชนขนาดใหญ่ และกลายเป็นอาชีพเสริมที่มีรายได้เป็นหลักของครอบครัว เพราะไก่ที่คุณลุงอนันต์นั้นได้พัฒนาสายพันธุ์มานั้น เป็นสายพันธุ์ ก่อยร้อย ที่มีคุณสมบัติพร้อมกับราคาสูงถึงตัวละ 2.5 แสนบาท เมื่อปีที่ผ่านมา

คุณลุงอนันต์ได้กล่าวว่า “ผมเป็นคนรักไก่ชนมาก เวลาเลี้ยงแล้วรู้สึกสบายใจ แต่การเลี้ยงไก่ชนนั้นต้องระวังเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะเรื่องการเจ็บป่วย” ส่วนวิธีการเลี้ยงไก่ชน คุณลุงได้กล่าวว่า จะแตกต่างจากการเลี้ยงไก่บ้านธรรมดาทั่วไป ตรงที่ไก่ชนต้องดูแลอย่างใกล้ชิด และต้องพาไปออกสังเวียนเพื่อเป็นการฝึกซ้อมไปในตัว ส่วนอาหารของไก่ชนนั้นจะเป็นอาหารเม็ด

สำหรับผู้ที่กำลังมองหาแรงบันดาลใจสามารถนำเอาคุณลุงอนันต์มาเป็นต้นแบบในการเริ่มต้นที่ดีได้