กีฬามวยไทยกับสุภาพสตรี

ในปัจจุบันมวยไทยถือเป็นกีฬาอีกประเภทหนึ่งที่ได้รับความนิยมอย่างมาก ซึ่งไม่ได้มีแค่ผู้ชายเท่านั้นที่สนใจกีฬามวยไทย แต่ในปัจจุบันผู้หญิงก็เริ่มมาเล่นกีฬามวยไทยกันมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งโดยส่วนใหญ่ผู้หญิงที่สนใจมวยไทยนั้นมีอยู่ 2 แง่ใหญ่ คือ เรียนไว้เพื่อมีความรู้ในศาสตร์การป้องกันตัว หรือใช้เป็นกีฬาเพื่อรูปร่างที่สวยงาม ปัจจุบันกีฬามวยไทยได้มีการนำไปประยุกต์ให้เป็นการออกกำลังกายให้มีท่วงท่าที่เหมาะสมกับรูปร่างของท่านสุภาพสตรีมากขึ้นด้วย Continue reading “กีฬามวยไทยกับสุภาพสตรี”