ว่ากันด้วยเรื่องของสัญชาติไก่ชน

ไก่ทั่วไป ไม่ว่าไก่ที่เกิดในคอกเดียวกัน หรืออยู่คละกัน ชาวภาคใต้ แบ่งออกเป็น 2 พันธุ์เท่านั้น 1 พันธุ์ไก่ชน และ 2 พันธุ์ไก่แกง การพิจารณาลักษณะไก่ชน เป็นศาสตร์ที่ต้องศึกษา ประมวลจากประสบการณ์ มีหลายครูหลายตำรา แต่ก็รวมความตรงกันว่า พิจารณาโดยการแยกสี และการดูเกล็ด  เกล็ดไก่ที่จัดว่าดีเป็นมงคลคือ เกล็ดร่อง หมายถึงเกล็ดเรียบร้อย เกล็ดที่ถือว่าดี เกล็ดแตก เกล็ดแฝด เกล็ดเข้าเขี้ยว เกล็ดผีหยิกนอก เกล็ดกากบาท และเกล็ดพัด ส่วนการดูสี ดูสีของขน ดูสีที่ปาก ตา และเล็บ นักเลงชนไก่ จำแนกเป็น 13 ประเภทใหญ่ คือ  เหลือง, เขียว, เข็ม ,ทองอ่อน ,ลูกเทศ ,กด ,ด่าง ,เถร ,พิราบ, เถ้า ,ยิ่ว (เหยี่ยว) ,จำปี ,ชี Continue reading “ว่ากันด้วยเรื่องของสัญชาติไก่ชน”

ธุรกิจพารวย “เลี้ยงไก่ชน”

ไก่ชนอาชีพเสริมรายได้หลัก ปัจจุบันอาชีพเลี้ยงไก่ชนขายเป็นธุรกิจที่กำลังมาแรง นำรายได้สู่ผู้เลี้ยงสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนให้แก่ผู้เลี้ยงปีละนับล้านบาท Continue reading “ธุรกิจพารวย “เลี้ยงไก่ชน””