การเลี้ยงไก่ชนเมื่อไก่มีอายุ 8 – 18 สัปดาห์

 

ในฟาร์มเล่นไก่ชน ที่มีไก่ที่มีอายุตั้งแต่ 8-18 สัปดาห์ การเลี้ยงไก่ในวัยนี้ควรเลี้ยงไว้เป็นพวก ๆกล่าวคือแยกตัวผู้และตัวเมียเลี้ยงไว้คนละกรง Continue reading “การเลี้ยงไก่ชนเมื่อไก่มีอายุ 8 – 18 สัปดาห์”

การเลี้ยงไก่ชนเมื่อไก่มีอายุ 2 – 3 สัปดาห์

สัปดาห์ที่สองถ้าใช้เครื่องกกชนิดที่ใช้ความร้อนจากตัวไก่ต้องลดจำนวนลูกไก่ในเครื่องกกและนำไปกกไว้ในเครื่องกกอันใหม่ในฟาร์มเล่นไก่ชน Continue reading “การเลี้ยงไก่ชนเมื่อไก่มีอายุ 2 – 3 สัปดาห์”